Spokojenost sester v ČR 2023

V dubnu tohoto roku jsme realizovali celostátní kvantitativní průzkum spokojenosti zdravotních sester v ČR. Výzkum byl realizován prostřednictvím online sběru dat a zapojilo se do něho více než 1.000 zdravotních sester z celé ČR, primárně pracujících v nemocnicích. Cílem bylo zmapovat nejen současnou spokojenost sester s jejich prací a zaměstnavatelem, ale i důvody případného uvažování…

Jak hodnotí home office čeští manažeři

V našem průzkumu hodnotícím komplexní zkušenost s prací na home office v době pandemie jsme se ptali nejen řadových zaměstnanců, ale i jejich nadřízených, jak hodnotí své dosavadní zkušenosti a práci svých týmů v režimu práce z domova.   Oslovení manažeři hodnotí práci svých týmu v období home office velmi pozitivně. Nadpoloviční většina manažerů (53%)…

Home office ano či ne?

V létě tohoto roku realizovala naše společnosti Motivate reprezentativní kvantitativní výzkum na vzorku více než 1.000 respondentů, kteří si prošli na jaře v období Covid pandemie novou zkušeností s prací z domova. Zajímalo nás, jak tuto čerstvou zkušenost hodnotí, v čem spatřovali její výhody a její úskalí.   Spokojenost s prací na home office Přestože nástup na home office byl na…

Podle čeho se rozhodují uchazeči při výběru zaměstnavatele?

Firmy se dnes předhánějí v aktivitách, jak přilákat potenciální uchazeče a jak udržet zaměstnance, na kterých jim záleží. Soutěží, kdo vymyslí hezčí zasedačku, zábavnější prostředí chill-outů či kdo si rozmazlí své lidi ještě většími benefity. Jsou ale tato tradiční cool témata opravdu tak důležitá pro atraktivitu vaší firmy na trhu práce? Co opravdu preferují potenciální řadoví…

Prestiž nebo peníze?

Při našich rozhovorech si často se zaměstnanci nejrůznějších firem povídáme o tom, jak jsou na svou práci hrdí a s jakými reakcemi se setkávají, jakmile řeknou, kde pracují a co dělají. Zatímco ještě před 5 lety dokázali zaměstnanci často dlouze hovořit s hrdostí o svém povolání, dnes je jejich pohled na svou práci daleko více pragmatický. Svou…

Customer Experience

Poslední roky se občas mluví o krizi značek. V koncentrované podobě tento trend vnímáme i my ve Východní Evropě, která si prošla během několika let vývojem, který na Západě trval desetiletí. Zažili jsme si po revoluci opojení světem velkých značek, které byly najednou dostupné i nám. Známá značka znamenala u nás i na Západě vždy záruku kvality.…

Mít tak tu drzost!

Před dávnými časy Mladí jsou prý odvážní a staří rozvážní. Tak to asi vždy bylo a bude. Když mi bylo 26 let, nastoupil jsem do světa velké reklamy a všichni jsme si hráli na to, že reklamě rozumíme. Na druhé straně stolu seděli stejně staří klienti z marketingových oddělení velkých korporací, kteří si zase hráli na…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram