Spokojenost sester v ČR 2023

V dubnu tohoto roku jsme realizovali celostátní kvantitativní průzkum spokojenosti zdravotních sester v ČR. Výzkum byl realizován prostřednictvím online sběru dat a zapojilo se do něho více než 1.000 zdravotních sester z celé ČR, primárně pracujících v nemocnicích. Cílem bylo zmapovat nejen současnou spokojenost sester s jejich prací a zaměstnavatelem, ale i důvody případného uvažování o změně práce. Některé z výsledků uvádíme níže.

Pozitivní zprávou určitě je, že drtivá většina zdravotních sester (90%) uvedla, že je jejich práce stále baví. Silný je i absolutní souhlas (41%), což dokazuje stálou základnu zaměstnanců, pro které je jejich práce posláním.

Práce kterou nyní vykonávám, mě baví.

Svého zaměstnavatele by bez obav doporučilo 60% sester, což je o 8% méně, než je celkový zaměstnanecký průměr z jiných oborů.

Svého zaměstnavatele bych bez obav doporučil.

Méně pozitivně již dopadlo hodnocení ne-dostatku personálu. 59% sester uvedlo, že podle jejich názoru není na pracovišti dostatek personálu ke zvládání pracovních povinností. Zde se může odrážet jak reálný stav v nedostatku personálu, tak i post-covidová atmosféra únavy ve zdravotnictví.

V našem týmu je dostatek sester

Varovnou zprávou je, že přes polovinu sester (52%) se na svém současném pracovišti minimálně jednou setkalo s projevy šikany. Absolutně nejčastějším projevem uváděné šikany je dle respondentek pomlouvání (77%), což odpovídá výsledkům našich podobných šetření z oborů, ve kterých se jedná o převážně ženské kolektivy. Na dalších místech se již rovnoměrně umísťují ostatní projevy nevhodného chování. Pozitivní zprávou je, že pouze 4% respondentek se setkala s nějakou formou sexuálního obtěžování a pouze 13% s věkovou diskriminací.

Projevy šikany na pracovišti.

Téměř dvě třetiny (61%) zdravotních sester uvedly, že v posledním roce uvažovaly o odchodu od současného zaměstnavatele. Tyto hodnoty jsou podstatně vyšší, než jsme se s nimi setkávali před obdobím Covidu. Důvodem může být i únava personálu a celkové pracovní a psychické vypětí.

úvahy o odchodu od zaměstnavatele

Nejčastějšími důvody úvah o odchodu je nedocenění (docenění přitom nemusí být jen finanční, ale i ve formě uznání či pochvaly od nadřízených). Na dalších místech se pak objevuje nedostatečné finanční ohodnocení, tlak, stres a z toho vyplývající špatná nálada v týmu.

odchod sester ze zdravotnictvi

Nejčastěji o odchodu uvažovaly sestry ve věku do 24 let. Jedná se o sestry po škole, které logicky porovnávají své představy s realitou v pracovních kolektivech a mají největší tendenci zkoušet jiné zaměstnavatele v naději, že to bude jinde lepší.

mazacka vojna v nemocnicich

Nejčastěji se s podobnými projevy setkaly respondentky ve věku do 24 let, tedy sestry nastupující do práce ze škol v posledních letech. To může být dáno celkově zvyšující se citlivostí dnešní mladé generace na podobné projevy – dnešní generace považuje za neakceptovatelné projevy, které předchozí generace braly jako standard a uměly se s nimi lépe vyrovnat.

důvody uvažování o změně zaměstnavatele

Děkujeme všem respondentkám, které nám věnovaly svůj čas při vyplnění dotazníku. Celkové výsledky výzkumu budou využity jako podklad pro přípravu projektu zaměřeného právě na snížení fluktuace nezdravotnického personálu.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram