Jak hodnotí home office čeští manažeři

V našem průzkumu hodnotícím komplexní zkušenost s prací na home office v době pandemie jsme se ptali nejen řadových zaměstnanců, ale i jejich nadřízených, jak hodnotí své dosavadní zkušenosti a práci svých týmů v režimu práce z domova.

 

Oslovení manažeři hodnotí práci svých týmu v období home office velmi pozitivně. Nadpoloviční většina manažerů (53%) vyjadřovala naprostou spokojenost s pracovním výkonem, jaký jejich zaměstnanci v období práce z domova předvedli. Polovina manažerů (49%) je také přesvědčena, že kvalita práce jejich týmu byla při práci z domova na vynikající úrovni.

Plošný home office vyžadoval změnu návyků v oblasti týmové komunikace, ať už to bylo zadávání úkolů, komunikace manažera s týmem, či kontrola práce. Rozdíly byly v hodnocení od manažerů státního a soukromého sektoru. Zatímco vedoucím pracovníkům ve veřejném sektoru vyhovovalo zadávání úkolů tradičnější formou emailem (50%) či po telefonu (21%), v soukromém sektoru se rychle uchytila i komunikace formou video konferencí, kterou preferovalo 31% dotázaných manažerů.

 

Zajímavý je rozdílný pohled manažerů a řadových zaměstnanců na otázku, jaké nástroje nejvíce fungovaly na podporu týmu v období home office. Zatímco manažeři přisuzují největší pozitivní vliv individuálním telefonátům s jednotlivými členy týmu (51%), stejný názor sdílí pouze 22% řadových zaměstnanců. Ti naopak největší přínos vidí v tom, když jim dá manažer svobodu, v jaké části dne si mohou daný úkol splnit (56%), s čímž souhlasí 49% manažerů. Rovněž 36% vedoucích pracovníků považuje za motivační pravidelné zjišťování s čím mohou svým zaměstnancům pomoci, zatímco stejný názor sdílí jen 9% řadových zaměstnanců.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram