Spokojenost sester v ČR 2023

V dubnu tohoto roku jsme realizovali celostátní kvantitativní průzkum spokojenosti zdravotních sester v ČR. Výzkum byl realizován prostřednictvím online sběru dat a zapojilo se do něho více než 1.000 zdravotních sester z celé ČR, primárně pracujících v nemocnicích. Cílem bylo zmapovat nejen současnou spokojenost sester s jejich prací a zaměstnavatelem, ale i důvody případného uvažování…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram