4.500

hloubkových rozhovorů se zaměstnanci na téma motivace

43.500

vyplněných dotazníků v kvantitativních průzkumech

280.000

najetých kilometrů za zaměstnanci po celé ČR

Kdo jsme

Jsme partneři největších a nejúspěšnějších firem na českém trhu. Jsme pro ně přínosem ve chvílích, kdy plánují důležitá rozhodnutí, která ovlivní jejich budoucnost.

Co děláme

Poskytujeme vedení firmy detailní a srozumitelnou analýzu současného stavu organizace či vybrané divize na základě strukturovaných rozhovorů se zaměstnanci napříč celou organizační strukturou. Díky těmto projektům jsme měli možnost detailně poznat fungování velkých korporací i malých firem a získat tak jedinečný přehled jak o úskalích, tak i best practice v oblasti vedení a motivace zaměstnanců. Dokážeme vám tak dodat nejen analýzu situace, ale i konkrétní řešení pro vaši firmu.

Naši klienti

Clients

HR reference

So spoločnosťou Motivate sme spolupracovali na projekte employer branding. Bola to jedna z najlepších foriem spolupráce ako som za svoju profesionálnu kariéru zažil. Ak sme sa na niečom dohodli bolo to do bodky splnené, termíny sa dodržiavali a boli sme vopred upozornení na akekoľvek hrozby, čo sa týka termínov alebo iných udalostí. Spoločnosť Motivate pre nás pripravila kvalitatívny aj kvantitatívny prieskum, ktorý nám výrazne pomohol pochopiť vnímenie našej spoločnosti našimi vlastnými zamestnancami ako aj potencionálnymi kandidátmi. Zároveň nám odprezentovali všetky pozitívne aj negatívne záležitosti, presne tak ako im boli odprezentované, bez zbytočných rečí. Samozrejme nám okamžite navrhli aj možné riešenia na situácie a okolnosti, ktoré boli v našej spoločnosti dôležité riešiť. Veľmi nám pomohli pripraviť náš employer brand a vrelo ich odporúčam na podobné projekty. Ich know-how, proklientsky prístup a cieľavedomé a priame spätné väzby stoja za to.

Richard Havrila, Vedoucí oddělení lidských zdrojů REWE GROUP Slovensko, 2018

„V souvislosti s potřebou vytvoření nové Employer brand strategie jsme si ve výběrovém řízení vybrali společnost Motivate. Výběr se ukázal jako velmi správný, jedná se o spolehlivého a kompetentního partnera. Na základě hloubkového průzkumu mezi zaměstnanci i potenciálními uchazeči dokázali přesně analyzovat hlavní motivátory našich zaměstnanců a zformulovat hlavní pilíře strategie Employer brandu značky Billa. Zároveň dokázali identifikovat zdroje nespokojenosti našich zaměstnanců a na základě facilitace změnového workshopu s top managementem firmy navrhnout konkrétní kroky ke snížení fluktuace a zvýšení atraktivity naší značky pro potenciální uchazeče o práci. Vážíme si jejich pro klientského přístupu po celou dobu vedení projektu, jakož i srozumitelných výstupů, které nám pomohli ve formulaci finálních rozhodnutí nejen v oblasti HR.”

Šárka Brennerová, Vedoucí oddělení lidských zdrojů BILLA, 2017

„S Janem Šmídou a Jiřím Žižkou jsme spolupracovali na projektu změny firemní kultury Buřinky. Spolupráce nám poskytla zcela nový vhled do duše naší společnosti. Pomohla nám lépe poznat kolegy a jejich pohled na Buřinku jako zaměstnavatele. Identifikovat to, čeho si naši zaměstnanci váží, i to, co by se podle nich mělo změnit. Jan a Jiří nám pomohli i s definicí základních principů nové firemní kultury a s její implementací do společnosti. Co na spolupráci oceňuji? Poctivý a praktický přístup, otevřenou, konstruktivní a inspirativní debatu a sdílení zkušeností z podobných projektů v jiných společnostech.”

Jiří Plíšek, Předseda představenstva SSČS, 2016

„Po zkušenostech s prací společnosti Motivate v divizi Operations České spořitelny, jsem se rozhodl oslovit tuto firmu i v situaci plánovaných změn v divizi Retail ČS. Hloubkový průzkum provedený v celé pobočkové síti nám všem pomohl lépe pochopit současný stav věcí, problémy a každodenní starosti našich pracovníků v první linii, kterými žijí a se kterými se potýkají. Oslovila nás nejen komplexnost a hloubka zjištěných témat, ale zejména přesná a srozumitelná analýza nastíněných problémů v oblasti procesů, motivace, spolupráce divizí banky, jakož i pohled našich zaměstnanců na image firmy a značky, pro kterou pracují. Tento pohled byl pro mě osobně zvláště cenný ve chvíli, kdy jsem se v pozici nového ředitele divize Retail musel rychle a správně zorientovat v aktuální situaci a učinit rychlá a správná rozhodnutí.”

Tomáš Salomon, Generální ředitel České spořitelny, 2015

„V souvislosti s potřebou revize strategie Employer Brandu pro Skupinu ČEZ jsme se obrátili na společnost Motivate. Hloubkový průzkum mezi zaměstnanci, provedený Jiřím Žižkou a Janem Šmídou, nám dokázal srozumitelně a věcně zodpovědět na všechny naše otázky a zároveň dokázal odhalit další témata, o kterých jsme do té doby v souvislosti s prezentací značky zaměstnavatele neuvažovali. Ceníme si zejména precizní analýzy problémů a schopnosti vyvodit z této analýzy jasná strategická doporučení a návrhy řešení pro oblast HR a komunikace.”

Ing. Josef Lejček, Ředitel útvaru personalistiky Skupiny ČEZ, 2014

„Jak jinak se můžeme dozvědět více o tom, jak se daří našemu týmu, jaké jsou jeho potřeby, co náš tým štve a co ho naopak baví, než tím, že se zeptáme? Při dotazování však ne vždy dokážeme získat objektivní obrázek o té či oné zaměstnanecké problematice nebo kvůli profesní slepotě odhalit potenciální nespokojenost. V tom nám Motivate prostřednictvím hloubkových rozhovorů s našimi zaměstnanci pomohlo správně nastavit zrcadlo. Výstupy z průzkumu nás nasměrovaly v rozhodnutích, kam soustředit naši energii a na co soustředit pozornost. Věřím totiž, že se České spořitelně bude dařit tím lépe, čím víc bude nadšených a angažovaných zaměstnanců. S tandemem Jiří Žižka a Jan Šmída byla výborná profesionální spolupráce. Kvalitní výstupy svědčily o jejich rozsáhlých zkušenostech a znalostech z oblasti hloubkových průzkumů. Skvělá práce, pánové!”

Daniela Pešková , Ředitelka Operations České spořitelny, 2014

„S Jiřím Žižkou a Janem Šmídou pracujeme v České pojišťovně od konce roku 2012 na projektu s pracovním názvem Employer branding. Tento projekt a zejména přínos obou našich externích kolegů z Motivate nám poskytly komplexní informace o faktorech, které naše zaměstnance a pojišťovací agenty motivují, resp. demotivují v jejich práci v České pojišťovně, a v neposlední řadě i velmi zajímavá zjištění ohledně motivace uchazečů o zaměstnání v naší společnosti. S kolegy nyní společně připravujeme další konkrétní kroky, kterými bychom mohli reagovat na zjištění projektu, a současně také dále posílit image České pojišťovny jako atraktivního, vnímavého a stabilního zaměstnavatele.”

Jaroslav Mlynář, Generální ředitel České pojišťovny, 2013

„Jiří Žižka vedl v letech 2008-2011 na agenturní straně projekt Employer Branding Skupiny ČEZ. Dokázal zmapovat nejlepší mezinárodní praxi, analyzovat správě insighty zaměstnanců a na základě toho pak navrhnout optimální postup budování nové značky zaměstnavatele a koncept komunikace Skupiny ČEZ k potenciálním uchazečům a zaměstnancům. Na základě tohoto projektu došlo k výraznému posunu v oblasti engagement mezi stávajícími zaměstnanci a Skupina ČEZ se opakovaně začala umísťovat na nejvyšších příčkách nejžádanějších zaměstnavatelů v rámci průzkumů mezi studenty vysokých škol.”

Pavel Puff , Manažer útvaru Strategický nábor Skupiny ČEZ, 2011

„In order to profile itself better towards existing and potential employees, Ahold decided to define it´s Employer Brand in 2008.I my position as HR director of Ahold stores in Czech Republic I was leading this project. Jiri Zizka headed the team on agency side. I enjoyed working with Jiri for reasons that we did not only reach a great results which really fitted the organization and what we stand for, but as well for the ownership he showed in pulling this off together. Jiri was not afraid to challenge our assumptions based on his own insights and insights gained from our employees during the interviews and observations.”

Gino Schilders , HR Director Operations Ahold Czech Republic, 2008

Marketingové reference

„S naším cílem – vybudovat značku Amica na českém trhu – jsme se obrátili na společnost Motivate. V první fázi nám pomohla zmapovat chování českých spotřebitelů. Pomocí kvalitativního výzkumu provedeného mezi prodejci spotřební elektroniky jsme získali mnoho cenných podnětů o reálném fungování zákazníků v místě prodeje. V další fázi nám byli silným partnerem při tvorbě positioningu značky Amica i při sestavení celkové komunikační strategie. Ceníme si zejména jejich schopnosti nejen přesně analyzovat situaci, ale zejména schopnosti nalézat řešení konkrétních problémů.”

Lukáš Metelka, generální ředitel Amica Commerce, 2016

„Se společností Motivate spolupracujeme dlouhodobě na vývoji a stanovení komunikačních strategií, stejně jako brand positioningu hned několika značek z portfolia společnosti Hartmann. Na spolupráci s Jiřím Žižkou a Janem Šmídou si nejvíce ceníme jejich schopnosti přesně analyzovat získaná data z výzkumů a vyvodit z nich konkrétní smysluplná doporučení pro stanovení konkrétní komunikační strategie nebo brand positioningu našich značek. Jejich doporučení jsou vždy podložena konkrétní argumentací a hlavně evidentními zkušenostmi z praxe s vývojem komunikace velkých značek.”

Věra Husáková, sales a marketing manažer Hartmann, 2017

Proč Motivate?

HR – Motivace zaměstnanců

question

ZKUŠENOSTI V DOTAZOVÁNÍ

Máme za sebou více než 4.500 hloubkových rozhovorů se zaměstnanci největších firem na téma jejich motivace a fungování firmy z pohledu zaměstnanců.

dots

KOMPLEXNÍ POHLED

Umíme klást správné otázky – déle než 15 let se věnujeme hledání správných insights, nejniternějších pohnutek, které ovládají chování a rozhodování těch nejdůležitějších - zaměstnanců a zákazníků.

target

KONKRÉTNÍ ŘEŠENÍ

Naše poznatky jdou pod povrch prostých tvrzení a díky svým zkušenostem z praxe z nich dokážeme vyvodit konkrétní doporučení pro další rozvoj firmy.

Marketing – Motivace zákazníků

magnifier

MARKETINGOVÝ VÝZKUM

Máme to štěstí, že jsme ještě zažili věci, které ostatní znají již jen z knížek – dobu, kdy na náš trh vstupovaly velké značky a vytvářely se nové kategorie služeb. Aktivně jsme se podíleli na rebrandingu či repositioningu velkých značek.

manifest

TEST KOMUNIKAČNÍHO ŘEŠENÍ

Sami jsme zažili úskalí tvorby strategie značky a její komunikace. Proto víme, jaké otázky klást při jejím testování, abyste zjistili, zda je navrhované řešení to nejlepší.

tag

BUDOVÁNÍ ZNAČKY

Díky tomu vám můžeme být vhodnými partnery při diskusi nad dalším směřováním vaší značky a volbě vhodné strategie.

Co nabízíme

HR - Motivace zaměstnanců

Company assessment

Převzali jste právě řízení firmy či divize? Prochází vaše firma transformací? Jste krátce po mergeru dvou firem či značek? Company assessment je tím pravým nástrojem, jak zjistit, co se ve vaší firmě opravdu děje a jaké jsou skutečné názory a motivátory vašich zaměstnanců. Prostřednictvím strukturovaných hloubkových rozhovorů s vybranými zaměstnanci vaší organizace dokážeme odhalit skryté či neřešené problémy na všech úrovních řízení a správně vyhodnotit situaci ve firmě předtím, než přijmete strategická rozhodnutí.

Výzkum spokojenosti a loajality

Chcete mít pravidelný přehled o tom, jak se vyvíjí spokojenost a motivace vašich zaměstnanců? Nebo potřebujete jen rychle zjistit postoj ke změnám či k určitému tématu v rámci celé firmy či jen vybrané divize? V takovém případě je vhodný kvantitativní průzkum formou on-line dotazování. Dostanete rychlé a přesné odpovědi na otázky, které vás zajímají, a získáte porovnání s postoji vašich zaměstnanců nejen v časové ose, ale i ve srovnání s celkovým trhem. Na rozdíl od ostatních výzkumných firem, čerpajících podobné benchmarky z evropského, nebo dokonce mimoevropského trhu, disponujeme vždy aktuálními benchmarky výhradně od zaměstnanců firem působících v ČR.

Firemní kultura

Potřebujete lépe přizpůsobit fungování vaší firmy změnám na externím trhu či máte nové zadání od akcionářů, které vyžaduje radikální změnu chování a jednání zaměstnanců? Díky vhodně zvolené firemní kultuře dokážete lépe nakoupit zaměstnance, aby dělali to, co firma a její vedení očekávají a potřebují pro dosažení svých cílů. Máme reálné zkušenosti s úspěšným zaváděním či změnou firemní kultury ve velkých i malých firmách. Dokážeme vám pomoci definovat tu správnou firemní kulturu, která odpovídá situaci vaší organizace, a pomůžeme vám s její rychlou implementací.

Employer branding

Jedním ze základních parametrů, který vytváří celkovou image značky, je i atraktivita značky zaměstnavatele. Je toto opravdu firma, k níž vzhlížím a v níž bych chtěl pracovat? Employer branding je nástrojem na zvýšení právě této atraktivity značky. Výsledkem procesu je pak nejen zvýšení hrdosti vašich zaměstnanců na svého zaměstnavatele, ale i zlepšení image vaší firmy mezi potenciálními uchazeči o práci. V konečném důsledku vám pak tento projekt dokáže zvýšit kvalitu náboru a přivést k vám ty nejlepší profesionály z vašeho oboru.

Strategie interní komunikace

Potřebujete nakoupit zaměstnance pro úkoly, které vás čekají? Potřebujete zajistit hladký tok informací od vedení až do předních linií vaší společnosti a zajistit fungování zpětné vazby tak, aby se k vám potřebné informace dostávaly včas a bez zbytečných informačních filtrů? Prošli jsme spoustu velkých i malých firem a nasbírali praktické zkušenosti, jak reálně funguje interní komunikace. Víme tudíž, kde a jak se vytvářejí informační bariéry, a disponujeme nejlepšími zkušenostmi z praxe v tom, jak je odstranit.

Vize a mise značky

Nacházíte se s vaší firmou na rozcestí a potřebujete správně definovat, kam dále směřovat? Redefinice vize a mise je užitečná i ve chvílích, kdy se výrazně změnilo okolní prostředí, ve kterém firma působí, nebo kdy firma začala stagnovat. Dokážeme vám pomoci formulovat vizi, misi a hodnoty značky tak, aby byly nejen srozumitelné nejširšímu okruhu zaměstnanců, ale hlavně aspirativní v jejich každodenním pracovním životě.

Změnové workshopy

Potřebujete si definovat cestu, jak se dostat k vytčenému cíli? Dejte nám 8 hodin vašeho času a my vám pomůžeme najít to nejlepší řešení. Víme, jak si s podobnými problémy poradili jinde a dokážeme vám přinést úspěšné case studies z praxe, které pomohou vyhnout se slepým uličkám a dojít k řešení ne v řádu měsíců či týdnů, ale jednoho společného workshopu. Díky naší unikátní metodologii vám pomůžeme implementovat navržené změny do chodu vaší organizace, aby nezůstaly jen na papíře.

Marketing - Motivace zákazníků

Marketingový výzkum

Potřebujete získat aktuální a reprezentativní informace o chování spotřebitele? Chcete zjistit, jak se změnil zákazník či trh? Kvantitativní šetření formou on-line či telefonického dotazování spotřebitelů vám dá komplexní informace, které potřebujte pro další rozhodnutí o nastavení vašich produktů a služeb. Kvalitativní formou, prostřednictvím individuálních či skupinových rozhovorů, jsme vám naopak schopni vygenerovat hlubší insights v oblasti nákupního rozhodování. Máme za sebou 20 let zkušeností v oblasti marketingového výzkumu a práci s insights spotřebitele.

Test komunikačního řešení

Potřebujete se ujistit, že vyberete to nejlepší komunikační řešení, nebo si chcete zpětně ověřit, nakolik vaše reklama reálně dokázala oslovit vaše spotřebitele? V takové chvíli je namístě pre-test či post-test reklamy. Prostřednictvím kombinace kvalitativní a kvantitativní metodologie vám dokážeme dát rychlou a komplexní zpětnou vazbu na navržené komunikační řešení, abyste jej mohli včas upravit do optimální podoby. Na rozdíl od klasických výzkumných agentur jsme za svou kariéru sami vytvořili spousty úspěšných komunikačních konceptů – víme tudíž, na co a jak se ptát.

Consumer driver

Brand positioning model, který vám dá konkrétní obrázek, jak si stojí vaše značka v konkurenčním poli. Tento náš unikátní model kombinuje reálnou zkušenost zákazníka, jeho rozhodovací proces, kupní sílu i image jednotlivých značek v daném segmentu. Uvidíte tak rovnou nejen kde se nachází největší potenciál pro váš byznys, ale i jak nejlépe naplnit zákaznické potřeby v daném segmentu.

Náš tým

Jan Šmída

Managing Partner

Jiří Žižka

Senior Partner

Petr Šmída

Associate Senior Partner

Martin Převrátil

Quantitative research

Ivana Poláčková

Qualitative research

Kontakt

marker

Motivate, s.r.o.

Rezidenční park Baarova

Baarova 1540/26

140 00 Praha 4

Česká Republika


jan.smida@motivate.cz

jiri.zizka@motivate.cz

bag

IČ: 01550691

DIČ: CZ01550691


Vedená u Městského soudu

v Praze C 208253


Bankovní spojení: 3586017339/0800