Produkty

Employee Experience

Company assessment

Převzali jste právě řízení firmy či divize? Prochází vaše firma transformací? Jste krátce po mergeru dvou firem či značek? Company assessment je tím pravým nástrojem, jak zjistit, co se ve vaší firmě opravdu děje a jaké jsou skutečné názory a motivátory vašich zaměstnanců. Prostřednictvím strukturovaných hloubkových rozhovorů s vybranými zaměstnanci vaší organizace dokážeme odhalit skryté či neřešené problémy. Navíc s rozdělením na všech úrovních řízení a následně správně vyhodnotit situaci ve firmě předtím, než přijmete strategická rozhodnutí.

Interní ombudsman

Ve své praxi zjišťujeme, že častými zdroji demotivace zaměstnanců jsou mnohdy malé či dlouho neřešené problémy a osobní spory. Takovým situacím nelze zabránit, je ale možné je včas odhalit, řešit a eliminovat dříve, než přerostou v demotivaci celého týmu či odchod zaměstnanců. Tuto roli dokáže plnit Interní ombudsman pro zaměstnance, který je nezávislou osobou mimo strukturu firmy, a tudíž se na něho mohou s důvěrou obrátit řadoví zaměstnanci i manageři při řešení svých problémů či sporů. My jako Motivate jsme vám schopni zajistit tuto službu externě, případně nastavit pravidla fungování služby v souladu s mezinárodními standardy, plnit roli Interního ombudsmana po nějakou dobu a poté ji předat interní osobě, pokud se tak rozhodnete. Více informací naleznete zde.

Výzkum spokojenosti a loajality

Chcete mít pravidelný přehled o tom, jak se vyvíjí spokojenost a motivace vašich zaměstnanců? Nebo potřebujete jen rychle zjistit postoj ke změnám či k určitému tématu v rámci celé firmy či jen vybrané divize? V takovém případě je vhodný kvantitativní průzkum formou on-line dotazování. Dostanete rychlé a přesné odpovědi na otázky, které vás zajímají. Získáte porovnání s postoji vašich zaměstnanců nejen v časové ose, ale i ve srovnání s celkovým trhem. Na rozdíl od ostatních výzkumných firem, čerpajících podobné benchmarky z evropského, nebo dokonce mimoevropského trhu, disponujeme vždy aktuálními benchmarky. Výhradně od zaměstnanců firem působících v ČR.

People Analytics

Nástroj pracující s dostupnými firemními daty o zaměstnancích, odhalující, do kterých lidí investovat (identifikace talentů) a jakým způsobem, tak, aby to pro firmu bylo co nejefektivnější a daná investice se co nejrychleji vrátila. Pomáhá firmám zlepšit jejich plánování zdrojů a tím předcházet kapacitním problémům. Pomáhá při náborovém rozhodování s cílem získat ty nejvhodnější kandidáty. Pomáhá zvyšovat produktivitu a sblížit hodnoty firemní kultury s reálným fungováním firmy a vytvořit tak prostředí, které lépe pomůže k dosažení obchodních cílů.

Firemní kultura

Potřebujete lépe přizpůsobit fungování vaší firmy změnám na externím trhu? Máte nové zadání od akcionářů, které vyžaduje radikální změnu chování a jednání zaměstnanců? Díky vhodně zvolené firemní kultuře dokážete lépe nakoupit zaměstnance, aby dělali to, co firma a její vedení očekávají a potřebují pro dosažení svých cílů. Máme reálné zkušenosti s úspěšným zaváděním či změnou firemní kultury ve velkých i malých firmách. Dokážeme vám pomoci definovat tu správnou firemní kulturu, která odpovídá situaci vaší organizace, a pomůžeme vám s její rychlou implementací.

Employer branding

Jedním ze základních parametrů, který vytváří celkovou image značky, je i atraktivita značky zaměstnavatele. Je toto opravdu firma, k níž vzhlížím a v níž bych chtěl pracovat? Employer branding je nástrojem na zvýšení právě této atraktivity značky. Výsledkem procesu je pak nejen zvýšení hrdosti vašich zaměstnanců na svého zaměstnavatele, ale i zlepšení image vaší firmy mezi potenciálními uchazeči o práci. V konečném důsledku vám pak tento projekt dokáže zvýšit kvalitu náboru a přivést k vám ty nejlepší profesionály z vašeho oboru.

Strategie interní komunikace

Potřebujete nakoupit zaměstnance pro úkoly, které vás čekají? Potřebujete zajistit hladký tok informací od vedení až do předních linií vaší společnosti a zajistit fungování zpětné vazby tak, aby se k vám potřebné informace dostávaly včas a bez zbytečných informačních filtrů? Prošli jsme spoustu velkých i malých firem a nasbírali praktické zkušenosti, jak reálně funguje interní komunikace. Víme tudíž, kde a jak se vytvářejí informační bariéry, a disponujeme nejlepšími zkušenostmi z praxe v tom, jak je odstranit.

Vize a mise značky

Nacházíte se s vaší firmou na rozcestí a potřebujete správně definovat, kam dále směřovat? Redefinice vize a mise je užitečná i ve chvílích, kdy se výrazně změnilo okolní prostředí, ve kterém firma působí, nebo kdy firma začala stagnovat. Dokážeme vám pomoci formulovat vizi, misi a hodnoty značky tak, aby byly nejen srozumitelné nejširšímu okruhu zaměstnanců, ale hlavně aspirativní v jejich každodenním pracovním životě.

Změnové workshopy

Potřebujete si definovat cestu, jak se dostat k vytčenému cíli? Dejte nám 8 hodin vašeho času a my vám pomůžeme najít to nejlepší řešení. Víme, jak si s podobnými problémy poradili jinde a dokážeme vám přinést úspěšné case studies z praxe, které pomohou vyhnout se slepým uličkám a dojít k řešení ne v řádu měsíců či týdnů, ale jednoho společného workshopu. Díky naší unikátní metodologii vám pomůžeme implementovat navržené změny do chodu vaší organizace, aby nezůstaly jen na papíře.

Customer Experience

Marketingový výzkum

Potřebujete získat aktuální a reprezentativní informace o chování spotřebitele? Chcete zjistit, jak se změnil zákazník či trh? Kvantitativní šetření formou on-line či telefonického dotazování spotřebitelů vám dá komplexní informace, které potřebujte pro další rozhodnutí o nastavení vašich produktů a služeb. Kvalitativní formou, prostřednictvím individuálních či skupinových rozhovorů, jsme vám naopak schopni vygenerovat hlubší insights v oblasti nákupního rozhodování. Máme za sebou 20 let zkušeností v oblasti marketingového výzkumu a práci s insights spotřebitele.

Test komunikačního řešení

Potřebujete se ujistit, že vyberete to nejlepší komunikační řešení, nebo si chcete zpětně ověřit, nakolik vaše reklama reálně dokázala oslovit vaše spotřebitele? V takové chvíli je namístě pre-test či post-test reklamy. Prostřednictvím kombinace kvalitativní a kvantitativní metodologie vám dokážeme dát rychlou a komplexní zpětnou vazbu na navržené komunikační řešení, abyste jej mohli včas upravit do optimální podoby. Na rozdíl od klasických výzkumných agentur jsme za svou kariéru sami vytvořili spousty úspěšných komunikačních konceptů – víme tudíž, na co a jak se ptát.

Consumer driver

Brand positioning model, který vám dá konkrétní obrázek, jak si stojí vaše značka v konkurenčním poli. Tento náš unikátní model kombinuje reálnou zkušenost zákazníka, jeho rozhodovací proces, kupní sílu i image jednotlivých značek v daném segmentu. Uvidíte tak rovnou nejen kde se nachází největší potenciál pro váš byznys, ale i jak nejlépe naplnit zákaznické potřeby v daném segmentu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram