Produkty

Employee Experience

Company assessment

Prevzali ste práve riadenie firmy či divízie? Prechádza vaša firma transformáciou? Ste krátko po merger dvoch firiem či značiek? Company assessment je tým pravým nástrojom, ako zistiť, čo sa vo vašej firme naozaj deje a aké sú skutočné názory a motivátory vašich zamestnancov. Prostredníctvom štruktúrovaných hĺbkových rozhovorov s vybranými zamestnancami vašej organizácie dokážeme odhaliť skryté či neriešené problémy. Navyše na všetkých úrovniach riadenia a správne vyhodnotiť situáciu vo firme predtým, než prijmete strategické rozhodnutia.

Interný ombudsman

Vo svojej praxi zisťujeme, že častými zdrojmi demotivácie zamestnancov sú často malé alebo dlho neriešené problémy a osobné spory. Takým situáciám nemožno zabrániť, je ale možné ich včas odhaliť, riešiť a eliminovať skôr, než prerastú v demotiváciu celého tímu či odchod zamestnancov. Túto úlohu dokáže plniť Interný ombudsman pre zamestnancov, ktorý je nezávislou osobou mimo štruktúry firmy, a teda sa na neho môžu s dôverou obrátiť radoví zamestnanci aj manažéri pri riešení svojich problémov či sporov. My ako Motivate sme vám schopní zaistiť túto službu externe, prípadne nastaviť pravidlá fungovania služby v súlade s medzinárodnými štandardmi, plniť rolu Interného ombudsmana po nejakú dobu a potom ju odovzdať internej osobe, pokiaľ sa tak rozhodnete. Viac informácií nájdete tu.

Výskum spokojnosti a lojality

Chcete mať pravidelný prehľad o tom, ako sa vyvíja spokojnosť a motivácie vašich zamestnancov? Alebo potrebujete len rýchlo zistiť postoj k zmenám či k určitej téme v rámci celej firmy či len vybrané divízie? V takom prípade je vhodný kvantitatívny prieskum formou on-line dopytovania. Dostanete rýchle a presné odpovede na otázky, ktoré vás zaujímajú, a získate porovnaní s postojmi vašich zamestnancov nielen v časovej osi, ale aj v porovnaní s celkovým trhom. Na rozdiel od ostatných výskumných firiem, čerpajúcich podobné benchmarky z európskeho, alebo dokonca mimoeurópskeho trhu. Disponujeme vždy aktuálnymi benchmarky výhradne od zamestnancov firiem pôsobiacich v SR.

People Analytics

Nástroj pracujúci s dostupnými firemnými dátami o zamestnancoch, odhaľujúce, do ktorých ľudí investovať (identifikácia talentov) a akým spôsobom, tak, aby to pre firmu bolo čo najefektívnejšie a daná investícia sa čo najrýchlejšie vrátila. Pomáha firmám zlepšiť ich plánovanie zdrojov a tým predchádzať kapacitným problémom. Pomáha pri náborovom rozhodovaní s cieľom získať tých najvhodnejších kandidátov. Pomáha zvyšovať produktivitu a zblížiť hodnoty firemnej kultúry s reálnym fungovaním firmy a vytvoriť tak prostredie, ktoré lepšie pomôže k dosiahnutiu obchodných cieľov.

Firemná kultúra

Potrebujete lepšie prispôsobiť fungovanie vašej firmy zmenám na externom trhu či máte nové zadanie od akcionárov, ktoré vyžaduje radikálnu zmenu správania a konania zamestnancov? Vďaka vhodne zvolenej firemnej kultúre dokážete lepšie nakúpiť zamestnancov, aby robili to, čo firma a jej vedenie očakávajú a potrebujú na dosiahnutie svojich cieľov. Máme reálne skúsenosti s úspešným zavádzaním či zmenou firemnej kultúry vo veľkých i malých firmách. Dokážeme vám pomôcť definovať tú správnu firemnú kultúru, ktorá zodpovedá situácii vašej organizácie, a pomôžeme vám s jej rýchlou implementáciou.

Employer branding

Jedným zo základných parametrov, ktorý vytvára celkový imidž značky, je aj atraktivita značky zamestnávateľa. Je toto naozaj firma, ku ktorej vzhlížím a v ktorej by som chcel pracovať? Employer branding je nástrojom na zvýšenie práve tejto atraktivity značky. Výsledkom procesu je potom nielen zvýšenie hrdosti vašich zamestnancov na svojho zamestnávateľa, ale aj zlepšenie imidžu vašej firmy medzi potenciálnymi uchádzačmi o prácu. V konečnom dôsledku vám potom tento projekt dokáže zvýšiť kvalitu náboru a priviesť k vám tie najlepšie profesionálov z vášho oboru.

Stratégia internej komunikácie

Potrebujete nakúpiť zamestnanca pre úlohy, ktoré vás čakajú? Potrebujete zabezpečiť hladký tok informácií od vedenia až do predných línií vašej spoločnosti a zabezpečiť fungovanie spätnej väzby tak, aby sa k vám potrebné informácie dostávali včas a bez zbytočných informačných filtrov? Prešli sme veľa veľkých i malých firiem a nazbierali praktické skúsenosti, ako reálne funguje internej komunikácie. Vieme teda, kde a ako sa vytvárajú informačné bariéry, a disponujeme najlepšími skúsenosťami z praxe v tom, ako ich odstrániť.

Vízia a misia značky

Nachádzate sa s vašou firmou na rázcestí a potrebujete správne definovať, kam ďalej smerovať? Redefinície vízie a misie je užitočná aj vo chvíľach, keď sa výrazne zmenilo okolité prostredie, v ktorom firma pôsobí, alebo kedy firma začala stagnovať. Dokážeme vám pomôcť formulovať víziu, misiu a hodnoty značky tak, aby boli nielen zrozumiteľné najširšiemu okruhu zamestnancov, ale hlavne aspirativní v ich každodennom pracovnom živote.

Zmenové workshopy

Potrebujete si definovať cestu, ako sa dostať k vytýčenému cieľu? Dajte nám 8 hodín vášho času a my vám pomôžeme nájsť to najlepšie riešenie. Vieme, ako si s podobnými problémami poradili inde a dokážeme vám priniesť úspešné case studies z praxe, ktoré pomôžu vyhnúť sa slepým uličkám a dôjsť k riešeniu nie v poriadku mesiacov či týždňov, ale jedného spoločného workshopu. Vďaka našej unikátnej metodológiu vám pomôžeme implementovať navrhnuté zmeny do chodu vašej organizácie, aby nezostali len na papieri.

Customer Experience

Marketingový výskum

Potrebujete získať aktuálne a reprezentatívne informácie o správaní spotrebiteľa? Chcete zistiť, ako sa zmenil zákazník či trh? Kvantitatívne šetrenie formou on-line či telefonického dopytovania spotrebiteľov vám dá komplexné informácie, ktoré potrebujete pre ďalšie rozhodnutia o nastavení vašich produktov a služieb. Kvalitatívne formou, prostredníctvom individuálnych či skupinových rozhovorov, sme vám naopak schopní vygenerovať hlbšie insights v oblasti nákupného rozhodovania. Máme za sebou 20 rokov skúseností v oblasti marketingového výskumu a prácu s Insights spotrebiteľa.

Test komunikačního řešení

Potrebujete sa uistiť, že vyberiete to najlepšie komunikačné riešenia, alebo si chcete spätne overiť, nakoľko vaša reklama reálne dokázala osloviť vaše spotrebiteľa? V takej chvíli je namieste pre-test či post-test reklamy. Prostredníctvom kombinácie kvalitatívne a kvantitatívne metodológie vám dokážeme dať rýchlu a komplexné spätnú väzbu na navrhnuté komunikačné riešenia, aby ste ho mohli včas upraviť do optimálnej podoby. Na rozdiel od klasických výskumných agentúr sme za svoju kariéru sami vytvorili hŕbu úspešných komunikačných konceptov – vieme teda, na čo a ako sa pýtať.

Consumer driver

Brand positioning model, ktorý vám dá konkrétny obrázok, ako si stojí vaša značka v konkurenčnom poli. Tento náš unikátny model kombinuje reálnu skúsenosť zákazníka, jeho rozhodovací proces, kúpnu silu aj imidž jednotlivých značiek v danom segmente. Uvidíte tak rovno nielen kde sa nachádza najväčší potenciál pre váš biznis, ale aj ako najlepšie naplniť zákaznícke potreby v danom segmente.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram