Prestiž nebo peníze?

Při našich rozhovorech si často se zaměstnanci nejrůznějších firem povídáme o tom, jak jsou na svou práci hrdí a s jakými reakcemi se setkávají, jakmile řeknou, kde pracují a co dělají. Zatímco ještě před 5 lety dokázali zaměstnanci často dlouze hovořit s hrdostí o svém povolání, dnes je jejich pohled na svou práci daleko více pragmatický. Svou roli v hodnocení prestiže povolání sehrává zejména vnímaný celospolečenský význam dané profese.

Nejvíce prestižní povolání

V červnu letošního roku vydalo CVVM nový žebříček prestiže povolání, který pravidelně sleduje už od roku 2004 na baterii 26 vybraných profesí. Jak vnímá česká veřejnost jednotlivé povolání z pohledu jejich prestiže ve společnosti? Nutno podotknout, že při pohledu na časovou řadu se pořadí za dlouhé roky moc nemění. Přesto vidíme některé zajímavé posuny. Na prvních příčkách se pravidelně umísťují povolání jako vědec, lékař, zdravotní sestra, učitel. Tedy povolání, která jsou spojována s nějakým celospolečenským přínosem. V tomto kontextu působí úsměvně každoroční lamentování učitelských odborů na jejich klesající prestiž ve společnosti při vyjednávání zvýšení platů. Ta je dána nejen výší platů, ale právě a zejména vnímaným přínosem, které má dané povolání pro společnost.

Nejméně prestižní povolání

Na konci tabulky se stabilně o poslední místa dělí povolání poslance, uklízečky, kněze, sekretářky, novináře a prodavačky (jmenováno odspoda). Nejhůře jsou totiž vždy hodnocena jednak povolání, kde respondenti nevidí jejich společenský přínos ale rovněž profese, které jsou z pohledu lidí hodnoceny jako jednoduché ve smyslu „to by zvládnul dělat každý“. Zajímavým posunem je velmi výrazné zlepšení prestiže policistů rolex repliky a vojáků a na druhé straně výrazný propad povolání novináře. Společnost si zřejmě stále více uvědomuje, že bezpečnost není samozřejmostí a na druhé straně hodnotí profesionalitu a objektivnost mnohých novinářů, kteří se spíše než objektivní žurnalistice poslední roky věnují politickému či ekonomickému lobyingu a tím kazí renomé celé profesi.

Jak zvýšit prestiž

Pokud chceme zvýšit prestiž nějaké profese, musíme dokázat vysvětlit její přínos pro společnost a její užitek pro lidi. Bez toho se práce v této oblasti nikdy nestane prestižní. Jen o práci poslance bude asi každé 4 roky velmi velký zájem, i přes jeho stabilně nejhorší hodnocení 🙂 Peníze jsou někdy při rozhodování více než prestiž.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram