Náš tím

Jan Šmída
Managing Partner

Väčšinu svojej profesionálnej kariéry sa venujem hľadanie insights v oblasti motivácie zákazníkov a zamestnancov. Táto cesta ma pred rokmi priviedla k založeniu si našej vlastnej firmy Motivate, špecializujúca sa najmä na výskum v oblasti motivácie zamestnancov. Vďaka tomu som mal možnosť rozprávať sa už s niekoľkými tisíckami zamestnancov od radových pracovníkov, až po top manažment veľkých korporácií, a to ma asi nikdy neprestane baviť. Mal som tak možnosť spoznať osobitosti najrôznejších sektorov, či už sa jedná o finančný sektor, IT, energetiku, foodretail či zdravotníctvo. Na mojej práci ma najviac baví hľadanie spoločného menovateľa v motivácii ľudí, prečo každé ráno vstávajú do práce a pracujú radi pre svojho zamestnávateľa, a nie niekde inde. Na základe takto získaných informácií a doterajších skúsenostiach čo inde s úspechom fungovalo, viem ako transformovať tieto poznatky v konkrétne kroky a riešenia, ktoré firme pomôžu v oblasti procesov, komunikácie, odmeňovania, či efektivity a zároveň prinášajú zvýšenie motivácie a spokojnosti zamestnancov. Pretože len motivovaní zamestnanci môžu svojmu zamestnávateľovi priniesť dlhodobý a udržateľný rast.

Jiří Žižka
Senior Partner

Počas takmer 20 rokov strávených na poli reklamy som mal vzácnu možnosť pracovať pre viac ako 30 značiek. Táto skúsenosť mi umožnila vidieť odbor reklamy a marketingovej komunikácie v celom jeho vývoji, so všetkými pozitívami aj negatívami. Za tú dobu som mal šťastie pracovať na mnohých zaujímavých projektoch, či už sa jednalo o vedenie rebrandingu veľkých značiek, merger firemných kultúr, Repositioning existujúcich brandov či zavádzanie úplne nových výrobkov či celých kategórií na trh. Množstvo najrôznejších značiek a projektov mi dalo možnosť porovnávať a hľadať, čo majú spoločné úspešnej značky a firmy a čím sa líšia od tých menej úspešných. Podľa môjho názoru sa jedná hlavne o unikátnu schopnosť počúvať a správne analyzovať potreby klientov aj svojich zamestnancov a práve to ma pred rokmi priviedlo do nového odboru internej a HR komunikácie ak vytvoreniu metodológie a procesu Employer Brandingu – nástroje pre zistenie Insight zamestnancov a hľadanie ciest pre zvýšenie motivácie zamestnancov a zlepšenie fungovania firmy vďaka zlepšeniu firemnej kultúry.

Petr Šmída
Associate Senior Partner

Keď som v roku 1993 kupoval so svojimi spoločníkmi vtedy zaniknutú značku Multiservis, nikto by neveril, že sa z nej stane najväčšou hráč na trhu splátkového predaja. Keď som v roku 1998 pre GE zakladal novú banku GE Capital na vtedy už rozdelenom trhu, nikto neveril, že sa z nej stane 4. najväčšia banka v ČR a druhý najväčší poskytovateľ pôžičiek … a ja skončím ako prvý “Východoeurópan” vo vrcholovom manažmente GE capital v Stamforde. Keď som v roku 2003 preberal v Moskve konaní vtedy neveľké Alfa Bank, ani ja som netušil, že počas piatich rokov vyrastie 10x a stane sa z nej najväčšia súkromne vlastnená banka v Rusku, ktorá bude medzinárodnými medii vyhodnotená 3 roky po sebe najlepšie bankou v Rusku .Všetky tieto príbehy majú jedno spoločné – báječné ľudí spojené víziou, túžbou a spoločnými hodnotami. Na počiatku bola viera v úspech, sprevádzaná pozitívnou energiou, pracovitosťou celého realizačného tímu, ale hlavne zdieľaná jasná vízia kam ísť a ako to dosiahnuť. Hlavným nástrojom na tejto ceste potom bola vždy zmena firemnej kultúry, tak aby každý zamestnanec v každej úrovní riadenia vedel, chápal a hlavne veril tomu, kam ideme a ako … a aktívne sa na tvorbe našej cesty podieľal. A preto MOTIVATE …

Martin Převrátil
Quantitative Research

Oblasti kvantitatívneho výskumu a poradenstvo sa venujem od polovice 90. rokov, teda od čias štúdia sociológie na Fakulte sociálnych vied UK. V tej dobe som získaval prvé skúsenosti ako analytik a konzultant pri spolupráci s radom spoločností z oblasti výskumu trhu, PR a training. V roku 1999 som pôsobil na pozícii Head of Research v reklamnej agentúre MARK / BBDO. Od roku 2000 do roku 2006 som pôsobil ako country manager medzinárodných výskumných spoločností INRA a IPSOS, kde som mal možnosť pracovať pre rad popredných spoločnosti pôsobiacich na slovenskom trhu (napríklad Škoda Auto, P & G, Kraft, Danone, Wrigley či Komerční banka). V roku 2006 som sa stal jedným so zakladateľov a riaditeľom spoločnosti Empirica, ktorá sa venuje marketingovému, mediálnemu, politickému a sociálnemu výskumu. Na poli meranie verejnej hodnoty (public value) a prípravy predvolebných výskumov dlhodobo spolupracujem ako externý konzultant s Českou televíziou. Som členom združenia ESOMAR.

Iva Poláčková
Qualitative Research

Oblasti marketingového výskumu a komunikácie sa venujem celú svoju profesionálnu kariéru. Prvých 8 rokov som mala možnosť spoznať oblasť marketingového výskumu ako z pohľadu veľkej medzinárodnej výskumnej agentúry, ako aj z pohľadu najväčšieho telekomunikačného operátora na trhu. Druhých 8 rokov som strávila v dvoch prestížnych reklamných agentúrach, aby som si osvojila skúsenosti v plánovaní stratégie komunikácie a dennodenné starostlivosť o zaujímavé značky v najrôznejších segmentoch. Osvojila som si vďaka tomu komplexnej vhľad do témy získavania zákazníckych Insight a následné práce s nimi pri tvorbe komunikačnej stratégie. Mnohokrát som zažila úskalia tohto procesu od samého počiatku až po finálnu realizáciu reklamných kampaní. Preto viem, ako veľmi dôležité je v samom počiatku správne pochopiť reálne potreby a motiváciu zákazníka. A tomu sa ďalej venujem aj v spoločnosti MOTIVATE.

Branislav Hunčík

HR Consulting and Data Analysis

Branislav Hunčík sa venuje organizačnému rozvoju spoločností a zvyšovaniu ich výkonnosti. V minulosti pôsobil v manažmentoch a predstavenstvách domácich aj nadnárodných spoločností, kde zastrešoval efektívnosť riadenia, nastavovanie procesov a firemnú kultúru. V súčasnosti sa orientuje na tvorbu HR dátovej a analytickej kultúry vo firmách a riešenie klasických HR tém prostredníctvom softvérových riešení (People analytics).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram