Náš tým

Jan Šmída
Managing Partner

Většinu své profesní kariéry se věnuji hledání insights v oblasti motivace zákazníků a zaměstnanců. Tato cesta mě před lety přivedla k založení si naší vlastní firmy Motivate, specializující se zejména na výzkum v oblasti motivace zaměstnanců. Díky tomu jsem měl možnost povídat si již s několika tisíci zaměstnanci. Od řadových pracovníků, až po top management velkých korporací, a to mě asi nikdy nepřestane bavit. Měl jsem tak možnost poznat specifika nejrůznějších sektorů. Ať už se jedná o finanční sektor, IT, energetiku, foodretail či zdravotnictví. Na mé práci mě nejvíce baví hledání společného jmenovatele v motivaci lidí. Proč každé ráno vstávají do práce a pracují rádi pro svého zaměstnavatele, a ne někde jinde. Na základě těchto insights a zkušenostech co jinde s úspěchem fungovalo, vím jak přenastavit procesy, komunikaci či systém odměňování k zajištění vyšší efektivity a zároveň zvýšení motivace a spokojenosti zaměstnanců. Protože jen motivovaní zaměstnanci mohou svému zaměstnavateli přinášet dlouhodobý a udržitelný růst.

Jiří Žižka
Senior Partner

Během téměř 20 let strávených na poli marketingové komunikace jsem měl vzácnou možnost pracovat pro více než 30 značek, na mnoha zajímavých projektech rebrandingů, mergerů firemních kultur či zavádění nových produktů na trh. Tato zkušenost mi ukázala, jak je pro firmy důležité umět naslouchat a chápat potřeby zákazníků, ale i svých vlastních zaměstnanců. Protože právě zaměstnanci, současní i minulí, jsou největším bohatstvím každé firmy, ze kterého se rekrutují potenciální brand ambasadoři či naopak hejtři. Právě to mě před lety přivedlo k založení firmy Motivate specializované na analýzu názorů a chování zaměstnanců. Díky správné analýze pak lze doporučit efektivní opatření pro zvýšení zaměstnanecké spokojenosti a loajality, zlepšení jména značky na trhu práce, či změnu firemní kultury. Je neuvěřitelné, kolik chytrých a zajímavých lidí mají firmy ukrytých v řadách svých zaměstnanců. A nezáleží přitom vůbec na tom, zda se jedná o managera, prodavačku, lékaře či řidiče. Objevovat pro firmy toto bohatství, skryté ve zkušenostech lidí, mě asi nikdy nepřestane bavit.

Petr Šmída
Associate Senior Partner

Když jsem v roce 1993 kupoval se svými společníky tehdy zaniklou značku Multiservis, nikdo by nevěřil, že se z ní stane největší hráč na trhu splátkového prodeje. Když jsem v roce 1998 pro GE zakládal novou banku GE Capital na tehdy již rozděleném trhu, nikdo nevěřil, že se z ní stane 4. největší banka v ČR a druhý největší poskytovatel půjček… a já skončím jako první „Východoevropan“ ve vrcholovém managementu GE Capital ve Stamfordu. Když jsem v roce 2003 přebíral v Moskvě řízení tehdy nevelké Alfa Bank, ani já jsem netušil, že během pěti let vyroste 10x a stane se z ní největší soukromě vlastněná banka v Rusku, která bude mezinárodními medii vyhodnocena 3 roky po sobě nejlepší bankou v Rusku.Všechny tyto příběhy mají jedno společné – báječné lidi spojené vizí, touhou a společnými hodnotami. Na počátku byla víra v úspěch, provázená pozitivní energií, pracovitostí celého realizačního týmu, ale hlavně sdílená jasná vize kam jít a jak toho dosáhnout. Hlavním nástrojem na této cestě pak byla vždy změna firemní kultury, tak aby každý zaměstnanec v každé úrovní řízení věděl, chápal a hlavně věřil tomu, kam jdeme a jak… a aktivně se na tvorbě naší cesty podílel. A proto MOTIVATE…

Iva Poláčková
Qualitative Research

Oblasti marketingového výzkumu a komunikace se věnuji celou svou profesní kariéru. Prvních 8 let jsem měla možnost poznat oblast marketingového výzkumu jak z pohledu velké mezinárodní výzkumné agentury, tak z pohledu největšího telekomunikačního operátora na trhu. Druhých 8 let jsem strávila ve dvou prestižních reklamních agenturách, abych si osvojila zkušenosti v plánování strategie komunikace a dennodenní péče o zajímavé značky v nejrůznějších segmentech. Osvojila jsem si díky tomu komplexní vhled do tématu získávání zákaznických insightů a následné práce s nimi při tvorbě komunikační strategie. Mnohokrát jsem zažila úskalí tohoto procesu od samého počátku až po finální realizaci reklamních kampaní. Proto vím, jak velmi důležité je v samém počátku správně pochopit reálné potřeby a motivaci zákazníka. A tomu se dále věnuji i ve společnosti Motivate.

Branislav Hunčík

HR Consulting and Data Analysis  

Branislav Hunčík se věnuje organizačnímu rozvoji společností a zvyšování jejich výkonnosti. V minulosti působil v top managementu a představenstvech domácích i nadnárodních společností, kde zastřešoval efektivitu řízení, nastavování procesů a firemní kulturu. V současnosti se orientuje na tvorbu HR datové analýzy a firemní kultury ve firmách a řešení klasických HR témat prostřednictvím softwarových řešení (People analytics).

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram